اعضاء گروه > دکتر محرم منصوری زاده


 دکتر محرم منصوری زاده  
 
E_mail:mansoorm@basu.ac.ir
cse.teacher@gmail.com
muharram@gmail.comجهت دریافت رزومه کلیک نمایید
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند